Komunitni pravidla

Z SWRP WIKI
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zdravíme vás,

rádi bychom vás přivítali v sekci komunitních pravidel.

Níže naleznete veškeré body podle kterých byste se měli řídit. Tak aby v komunitě nevznikaly zbytečné hádky a nesrovnalosti.

Děkujeme za pochopení, a přejeme vám mnoho odehraných hodin na našem serveru.


Seznam pravidel

Discord

 • Je nutné být připojen na SidewayRP discordu k tomu abyste se mohli připojit na náš herní server.
 • Je nutné dodržovat zásady komunity platformy Discord v jakémkoliv textovém nebo hlasovém kanálu spadající pod SidewayRP.


Discord IC komunikace v rámci soukromých zpráv

 • Pokud se rozhodnete využít soukromé zprávy pro IC komunikaci, je nutné splnit několik věcí:
 1. IC zjištěný e-mail/kontakt na dotyčnou osobu
 2. předepsaný formát e-mailu uvedený níže:
 IC E-MAIL
 Od: ([email protected])
 Pro: ([email protected])
 Předmět: (volitelný)
  (obsah)
  S pozdravem,
  (IC jméno)
 • V případě nedodržení těchto bodů se vystavujete riziku porušení pravidla Mixing.
 • Pokud obdržíte zprávu nesplňující výše uvedený formát, jste povinni tuto komunikaci ignorovat a nevyužívat jí IC.


Discord servery jednotlivých organizací a skupin:

 • Vlastníkem všech komunitních Discord serverů musí být pouze člen Management nebo Staff týmu.
 • Dále je na Discord serverech nutné mít vytvořenou roli Staff s přidělenou pravomocí Administrator a je nutné určit osobu, která bude zodpovědná za moderování Discord serveru.
 • Taktéž je nutná přítomnost alespoň dvou členů Staff týmu portálu SidewayRP. Není možné volit kteří členové Staff týmu mohou daný Discord moderovat nebo jednotlivé členy Staff týmu vyhazovat.
 • V případě nedodržení výše uvedených podmínek není možné daný Discord server využívat pro IC komunikaci nebo samotnou organizaci, která aktivně účinkuje na portálu SidewayRP bez dohledu Staff týmu.
 • Je nutné dodržovat zásady komunity platformy Discord v jakémkoliv textovém nebo hlasovém kanálu spadající pod servery jednotlivých organizací a skupin.


Cheating

 • Upravování hry různými modifikacemi pro získání výhody nad ostatními hráči je přísně zakázané.
 • Do této kategorie spadají veškeré modifikace a software, který není námi oficiálně podporován nebo pravidly povolen.
 • Taktéž do této kategorie spadají veškeré modifikace, které výrazně upravují hru a snižují nebo odstraňují detaily pro lepší viditelnost.
 • Pamatujte na to, že je velký rozdíl v instalování modifikací, které detaily hry vylepšují oproti těm, které naopak detaily hry výrazně snižují.


Kontaktování developerů

 • Prosím, používejte relevantní způsoby pro řešení Vašich problémů. Předtím než se pokusíte kontaktovat developery, musíte napsat o Vašem problému do “Support ticket systému” a pokusit se ho vyřešit tam.
 • Pište PM developerům jen s povolením pokud je to nevyhnutelné!


Ponižování a degradace

 • Negativní / degradující připomínky a komentáře o rase, náboženství, pohlaví, sexualitě etc. jsou přísně zakázané OOC i IC.
 • N-word a podobné variace tohoto výrazu je zakázáno využívat OOC i IC.


Reklama a propagace

 • Je přísně zakázáno propagovat jinou značku, než je SidewayRP na kterémkoliv komunikačním kanále spadajícím pod portál SidewayRP.
 • Přísně trestána bude nejen reklama záměrně umístěná, ale také ta, která bude umístěna neúmyslně.
 • Výjimky je možné konzultovat se členy Management týmu portálu SidewayRP.


Shitstorm-starting

 • Komunikování veřejně, ve smyslu vědomého či nevědomého, s cílem negativity v OOC vůči jiným členům SidewayRP komunity nebude tolerované.
 • Tyto typy problémů mají být vyřešené soukromě buď přímo s druhou stranou nebo s členem Staff týmu.


Stream Sniping

 • Pokud hrajete na našem serveru, tak byste se neměli zdržovat na streamu kohokoliv kdo taktéž hraje na našem serveru.
 • Pokud hrajete na našem serveru, máte přísně zakázáno stream snipovat kohokoliv, kdo taktéž hraje na našem serveru na jakémkoliv zařízení.


Toxicita a šikanování

 • Toxicita je definována jako přinášení nežádaného chování do naší komunity. Je velký rozdíl mezi vyjádřením svého názoru a nucením Vašeho názoru jiným lidem.
 • Nevybíjejte si Váš hněv / frustraci, či Vaši agresivitu vůči jiným hráčům / členům naší komunity.
 • Nevyužívejte nadměrně vulgarismy nebo nevhodné emotikony či GIFy za účelem urážení nebo zesměšňování jiných hráčů/členů naší komunity.
 • Využijte správné řešení pro situaci tohoto typu (support ticket systém - report).


Využívání chyb a bugů

 • Využívání exploitů a bugů ve Váš prospěch je přísně zakázané a bude mít vážné následky.


Závěr

Děkujeme vám za přečtení tohoto soupisu komunitních pravidel a věříme v to, že na našem serveru zažijete spoustu zábavy.

S pozdravem SidewayRP Tým