Pravidla a guidelines

Z SWRP WIKI
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zdravíme vás.

Rádi bychom vás přivítali na portálu SidewayRP, a zároveň vám doporučili pokračovat ve čtení této stránky. Tato stránka obsahuje všechna “pravidla”, ačkoliv tomu tak neradi říkáme.

Nicméně, jedna věc zde vypsána není. K hraní na našem serveru doporučujeme používat selský rozum, a podobné uvažování.

Určitě nedoporučujeme hledat skulinky v pravidlech, pokud bude tato činnost u hráčů zjištěna, může to vést k odepření přístupu na portál SidewayRP.


Děkujeme za pochopení, a přejeme vám hodně šťastných hodin na našich serverech!


Tvorba charakteru

Charakter

 • Při tvorbě charakteru je potřeba brát ohledy nejen na jméno, a postavu ale také na:
 1. Jaké jsou psychické rysy postavy?
 2. Jaké má postava slabé a silné stránky?
 3. Jaký je příběh dané postavy?
 4. Má postava nějaké zkušenosti?
 5. Čím chce postava být? (Policista, advokát, člen ilegální organizace, atp.)
 • Postava také nemůže být zároveň advokát - horník - taxikář a šéf gangu (příklad)
 • Dbejte na to, jakým způsobem vstupujete do již fungujících příběhů jiných postav.
 • Pamatujte na dodržování rysů svého charakteru.
 • V případě, že vaše postava již nemá “smysl” či se jí stalo něco, co se vymyká jejímu příběhu, je možná na čase ji usmrtit, a vytvořit nový příběh.
 • Mějte na paměti, že vaše činy mohou přímo reflektovat budoucnost vašeho charakteru. Tedy, váš charakter může dohnat minulost, o které si myslíte, že je již zapomenuta.
 • Také nezapomeňte na fakt, že vaše postava má omezenou velikost kapes.
 • Teroristické činy, a postavy s teroristickými podněty nejsou u nás vítány.
 • Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka je zakázána!

Herní prostředí a činnosti

Prostředí

 • Děj se odehrává ve státě San Andreas, kde souběžně s vámi hraje několik milionů dalších lidí. Těmto občanům, se sjednoceně říká “místní”
 • Na veřejných místech (policejní stanice, nemocnice, budova soudu, letiště, kostel) se nachází mnoho místních, ačkoliv to na první pohled tak nemusí vypadat, proto není moudré se snažit v těchto budovách o cokoliv ilegálního.


Kriminální aktivity

 • Vaše postava má možnost působit na druhé straně zákona.
 • Trestnou činnost lze vykonávat v jakémkoliv počtu členů. Do toho patří i předávání informací pomocí (zpráv, vysílačky).


Jak hrát za kriminálníka

 • Získejte zkušenosti
 1. Nikdy se z vaší postavy nestane nejlepší kriminálník za den
 2. Snažte se pomalu získávat zkušenosti, které vaší postavě pomohou být stále lepší, a zvládat tak některé úkony rychleji
 3. Zjistěte, jakým způsobem funguje samotný zločin ve vašem městě - nechoďte první den na banku s očekáváním výhry


Interakce s policií

 • Předpokládejte, že pokud bude vaše postava neustále provádět kriminální činy, bude se jí brzy věnovat policie.
 1. Dávejte si menší či větší pauzy mezi činy
 2. Spolupracujte s policií, a snažte se na sebe přitáhnout co nejmenší pozornost
 3. Vězte, že policie brzy přijde na některé vaše činy, snažte se je tedy provádět v tichosti - v opačném případě můžete očekávat stále vyšší a vyšší tresty a pokuty


Hierarchie

 1. Snažte se zjistit, jak fungují větší organizace ve městě
 2. Nabízejte jim svoje služby
 3. Stoupejte postupně až na vrchol samotné organizace


Konflikty

 1. Každá skupina by si měla chránit určité území, zdroje, či klientelu
 2. Bojujte s ostatními o věci, které vaší organizaci náleží
 3. Spolupracujte s jinými organizacemi s cílem získání majetku organizace jiné
 4. Vyhněte se budováním obrovských spojenectví, které zabraňují konfliktům


Korupce

 • Korupční jednání uvnitř státních složek je bez schválení členy Staff týmu zakázáno.
 • Korupční jednání je klasifikováno jako takové jednání, ve kterém zneužijete svého postavení či svých pravomocí ve prospěch svůj, či jiné osoby.
 • Příklady korupčního jednání:
 1. Zveřejňování informací z interních spisů jednotlivých složek
 2. Ošetřování či provádění operací raněných osob mimo oficiální záznamy
 3. Krádež předmětů ze skladů jednotlivých složek a jejich následné užití
 4. Zatajování relevantních informací jiným pověřeným osobám


Herní mechaniky

 • Hráči by neměli využívat mechaniky, které nevedou k žádnému příběhovému užitku.
 • Například:
 1. Střílení po sobě tasery, bez předešlého příběhového důvodu
 2. Využívání chyb ve hře
 • Pro nahlášení chyb využijte náš support ticket systém. Bez jejich nahlášení mohou vaše kroky vést k trvalému odepření přístupu na server.

Komunita

Veřejná publicita

 • ToS naleznete ZDE


Veřejné chování mimo hru

 • Je nutné se chovat v souladu s komunitními pravidly portálu SidewayRP.
 • Naleznete je zde:
 1. Komunitni pravidla

Důležité pojmy

IC

 • In Character = Komunikace IC probíhá pouze v rámci Roleplaye.
 • Například pomocí:
 1. Herního voicu
 2. Twitteru
 3. Blackmarketu
 4. Mobilu
 5. A podobně


OOC

 • Out Of Character = Komunikace mimo rámec Roleplaye.
 • Například pomocí:
 1. Discordu
 2. Teamspeaku
 3. Soukromých zpráv
 4. A podobně


Fear RP

 • Je důležité využívat všech emocí postavy, v tomto případě strachu.
 1. Když na vás míří zbraní
 2. Když vás někdo chce okrást
 3. A další shodné případy


NVL - Not Valuing Your Life

 • Existují situace kdy byste si měli vážit svého života. Je tedy vhodné se mimo jiné těmto případům vyvarovat.
 1. Více osob na vás namíří zbraní, nepokusíte se vytasit svou či utéct, protože to s největší pravděpodobností nestihnete
 2. Slyšíte v dáli střelbu, ovšem nepůjdete k ní jelikož si nejste jistí tím, co přesně se na onom místě děje
 3. Tasení zbraně na veřejných místech jako je například PD stanice
 4. Tasení zbraně na území gangů


Odnětí svobody

 • V případě, že je postava obviněna a usvědčena ze zločinu, jehož trestní sazba je vyšší než 21 let, bude vaše postava umístěna do vězení a vám bude znemožněno za ni hrát
 1. Přesné sazby určuje policie dle přesně stanovené tabulky a v souladu se zákoníkem státu Kalifornie
 2. Horní hranice sazby může dosáhnout celých dnů


Stav bezvědomí

 • Ve chvíli, kdy vás herní mechanika dostala do tohoto stádia, jste skutečně v bezvědomí nehledě na vámi "zaerpené" zranění.
 • V tomto stádiu není možné využívat voice chat ani telefon či vysílačku.


Metagaming

 • Všechny informace, které osoba získá mimo hru je zakázáno využít se svojí postavou ve hře. Taktéž sem patří ovlivňování své postavy OOC důvody. Mimo jiné sem patří také využívání streamů jiných členů komunity ve prospěch své postavy.


Powergaming

 • Hraní mimo schopnosti vaší postavy je zakázáno. Do toho spadají nerealistické schopnosti a mechaniky přidávající jistou výhodou vaší postavě.
 • Například
 1. Skákání pro získání vyšší rychlosti
 2. Využívání záznamů kamer bez toho aby se v okolí nacházel model kamery
 3. A další shodné případy


CK

 • Staff team zde nerozhoduje o udělení CK, jelikož Hráč se sám může rozhodnout, zda události v příběhu jeho postavy vedly k tomu, že jeho postava navždy umře.
 • Smrt postavy může mít velký dopad nejen na její příběh, ale také na příběhy postav, které jsou s ním spojené.
 • Nutit ostatní hráče k tomu, aby si udělili CK je přísně zakázáno!


Random Death Match (RDM):

 • Útočení na ostatní hráče bez předešlé RP akce je zakázáno.
 • Před útokem na hráče si dobře rozmyslete zda k tomu máte dostatečný důvod a dostatečně rozvedenou RP interakci.
 • Válka mezi gangy nebo policií nemusí skončit přestřelkou i přes napětí a vzájemnou nenávist.
 • Neodůvodněné napadení větší skupiny osob je též klasifikováno jako porušení pravidla RDM.
 • Například:
 1. Slovní potyčky v posilovně nemusí končit napadením jiného hráče.
 2. Bezdůvodné bourání s vozidly - srážení NPC postav, pouličního osvětlení, či jiných předmětů a hráčů.


Kill On Sight (KOS)

 • Usmrcení hráče bez předešlé interakce.
 • Například:
 1. Uvidíte na ulici osobu, kterou bez jakékoliv relevantní a delší interakce uvedete do bezvědomí.
 2. Nesrazíte osobu na chodníku jen proto, že tam právě stojí.


Mixing

 • Vždy zůstaňte v myšlenkách a aktech svého charakteru. Máte-li problém, využijte podporu portálu SidewayRP.
 • Všechny činnosti vypsané níže jsou zakázány.
 • Do oblasti mixingu spadá několik kategorií.


 • Voice:
 1. Promiň, musím si odskočit. Někdo na mne zvoní
 2. On asi pije metaxu = Narážky na metagaming
 3. Odjel na banánové ostrovy = Mixování OOC banu do IC
 4. Napiš mi na Discord = V IC světě pojem Discord neexistuje proto využívejte například slovo email


 • Text:
 1. /do Mám cooldown v LOOC
 2. /blackmarket Je na serveru Staff?


 • Telefon / Twitter:
 1. Využívání OOC přezdívek v názvu kontaktů nebo účtů


 • Postavy:
 1. Vytváření postav se známými jmény OOC osobností


 • Majetek:
 1. Přesun peněz mezi postavami
 2. Přesun vozidel mezi postavami
 3. Přesun zbraní a itemů mezi postavami


Gross

 • Na mučení mohou mít strany různý názor, proto je potřeba tento názor zjistit od všech zúčastněných před začátkem aktu.
 • Hráč může kdykoliv svůj souhlas odvolat a akt mučení se v tomto případě musí ukončit.
 • Mučení bez předchozího souhlasu všech zúčastněných je zakázáno.
 • Je přísně zakázáno provádět mučení které je neslučitelné se životem.
 • Například
 1. Oddělování částí těla
 2. Vyjímání orgánů
 3. Upalování
 4. A další shodné případy


Obsah inventáře

 • Veškeré předměty které má vaše postava v inventáři máte u sebe i v rámci RP.
 • To znamená, že není možné zaerpit zbraň nebo drogy do auta a ponechat si je u sebe.
 • Pokud vás policie s těmito předměty zastaví, tak je musíte do /do pravdivě přiznat a nést za to následky.


Slovník pojmů

 • Nakonec vám doporučujeme si přečíst náš slovník roleplay pojmů, kterým je každý člen portálu povinen se řídit.
 • Slovník naleznete ZDE

Závěr

Děkujeme vám za přečtení tohoto soupisu pojmů a věříme v to, že na našich serverech zažijete spoustu zábavy.

S pozdravem SWRP Team